Ponteggio in acciaio “Eurostandard”

Ponteggio in acciaio “Ridotto euro”